wf logo groot12e concert voor Vriendschap & Verdraagzaamheid

23 december 2017, 20h00, Concertgebouw